Risun công nghệ sinh học Inc

Địa chỉ: D/17F, Haibo kinh doanh xây dựng, FengCheng 9 Road, Xi'an, 710018, Trung Quốc.

Điện thoại: + 86 29 8610 0730

Fax: + 86 29 8610 5620

E-mail: sale@risunextract.com