Cung cấp dịch vụ phát triển của sản phẩm mới từ phòng thí nghiệm để sản xuất quy mô lớn

Mỗi khách hàng ứng dụng là duy nhất trong một cách nào đó, vì vậy không ra khỏi kệ - các - sản phẩm có thể đáp ứng tất cả

nhu cầu của khách hàng. Risun' s có thể cung cấp cho các cấp độ khác nhau của các dịch vụ phù hợp để đáp ứng các khác nhau

nhu cầu của khách.

■ Mẫu cấp

Chuyên nghiệp cung cấp devopment sản phẩm mới trong phòng thí nghiệm cấp, bao gồm cả chiếu các nguyên

vật liệu, thiết lập tiêu chuẩn chất lượng và quá trình phát triển.

■  Sản xuất cấp

Chuyên nghiệp cung cấp sản phẩm đặc biệt devopment ở scal lớn, bao gồm cả chiếu các nguyên

vật liệu, thiết lập tiêu chuẩn chất lượng và quá trình phát triển và tối ưu hóa.

■  Xây dựng cấp

Dựa trên kiến thức của chúng tôi thực vật chiết xuất, RISUN có thể cung cấp xây dựng Dịch vụ phụ thuộc vào maket mục tiêu của bạn, từ việc thiết kế xây dựng để kiểm tra anmial.