Chiết xuất táo tàu hoang dã như thế nào?

Chiết xuất táo tàu hoang dã như thế nào


Gần đây, các nhà nghiên cứu Mỹ đã thực hiện các sáng chế về giải nén wild táo tàu, các sáng chế liên quan đến một hoang dã

táo tàu hạt chiết xuất mà được điều chế bằng phương pháp sau: wild táo tàu hạt nghiền, sàng lọc, ngâm với

ethanol để chiết xuất, sau khi loại bỏ rượu, thêm nước, khuấy đều, lọc quặng với các dung dịch n-butylalcohol,

cuối cùng tập trung và phát sóng. Chiết xuất hạt giống táo tàu hoang dã của sáng chế có thể được chuẩn bị sẵn sàng vào uống chất lỏng,

hạt, tiêm hay đông khô bột ép thông qua kỹ thuật thường xuyên. Chiết xuất hạt giống wild táo tàu có thể

sử dụng thuốc chữa bệnh tác phẩm ngăn chăn nuôi gia cầm điều, Escherichia coli, brusal bệnh virus, chuẩn bị

dịch cúm gia cầm H9 influenza virus bệnh, làm cho lên thiệt hại gây ra bởi nghèo ngăn ngừa tác động của hiện tại bacterin ở nước ta, bacteriophage sản phẩm thay thế để ngăn ngừa và điều trị bệnh gia cầm kháng virus để điều khiển sự phổ biến của

bệnh truyền nhiễm và giải quyết một vấn đề của bacteriophage dư trong thực phẩm, do đó đảm bảo an ninh lương thực và

thúc đẩy xuất khẩu khả năng cạnh tranh của sản phẩm động vật.