Nghiên cứu cho thấy tác dụng của Nattokinase máu đông máu

Nghiên cứu chứng tỏ tác dụng của Nattokinase máu đông máu


Bệnh nhân huyết khối (máu đông máu) thường được quy định thuốc điều trị, nhưng đó cũng là quan tâm đến nattokinase, một loại enzyme có nguồn gốc từ đậu tương lên men thực phẩm natto, như là một hỗ trợ tự nhiên nhiều huyết khối. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu khám phá các tác dụng của một liều duy nhất năm 2000-FU (fibrinolytic đơn vị) nattokinase để xác định các tác dụng chống đông máu và xử (một quá trình nhằm ngăn ngừa cục máu đông lớn).

Các nghiên cứu mù đôi, kiểm soát giả dược, crossover được thực hiện trên 12 môn học. Trong mỗi cánh tay của nghiên cứu, các đối tượng đã được đưa ra một giả dược hoặc 2000 FU của thương hiệu NSK-SD nattokinase từ phòng thí nghiệm khoa học sinh học Nhật bản (Walnut Creek, CA). Máu đã được rút ra ở đường cơ sở và 2, 4, 6 và 8 giờ vào việc nghiên cứu.

Trong các môn học can thiệp, các nhà nghiên cứu tìm thấy rằng D-dimer nồng độ tăng lên, cho thấy xử đã xảy ra. D-dimer, một mảnh protein được hình thành trong quá trình xử, được thường xuyên đo khi thử nghiệm cho huyết khối.

Các nhà nghiên cứu cũng cho thấy rằng sự can thiệp của NK giúp tăng nồng độ antithrombin máu sau 2 và 4 giờ bổ sung. Antithrombin là một protein mà ngưng enzyme của hệ thống đông máu và là một trong những điều chỉnh sinh lý quan trọng nhất cho máu đông máu cascade", các nhà nghiên cứu đã viết. Họ cũng xác định rằng hoạt động yếu tố VIII (cũng là một chỉ báo của huyết khối) từ chối sau khi tiêu thụ NK.

Các nhà nghiên cứu nói rằng những thay đổi trong phạm vi bình thường.

"Nghiên cứu này cung cấp các bằng chứng đầu tiên về nattokinase's khả năng để tăng cường xử và antithrombosis contemporaneously sau khi một liều duy nhất miệng nattokinase quản trị trong con người]," các nhà nghiên cứu đã viết. "Dựa trên của nattokinase độc đáo, tương đối mạnh mẽ fibrinolytic/anticoagulant hoạt động, sự ổn định trong đường tiêu hóa và khả dụng sinh học dài tại vivo, nattokinase sẽ xuất hiện để cung cấp các lợi thế tiềm năng hơn khác hiện đang được sử dụng đại lý cho điều trị và/hoặc ngăn ngừa quá trình lựa chọn bệnh."