Cung cấp cho sự phát triển của phương pháp thử nghiệm, và bên thứ ba thử nghiệm dịch vụ.

Phòng thí nghiệm của chúng tôi được trang bị với một dụng cụ hiện đại để thử nghiệm và nhận dạng, chẳng hạn như UPLC,

Hệ HPLC, UV và GC và GC-MS (dư lượng của dung môi), ICP-MS (kim loại nặng), HPTLC và IR

(nhận dạng), ELIASA (ORAC giá trị), PSL (dư lượng chiếu xạ), vi sinh vật học kiểm tra và vv.

Sản phẩm của chúng tôi được hỗ trợ với tài liệu hướng dẫn đầy đủ, chẳng hạn như MSDS, COA, thành phần,

Nutraceutical tờ vv.